ΦΡΕΖΑ ΥΠΕΡΒΑΡΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ 300cm ΜΕ ΑΞΟΝΑ MASTER MC-300

5.600,00 €
Κωδικός:

00014219

 Διαθέσιμο
Μονάδα Μέτρησης: Τεμάχια
*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ